NORRKÖPING

Fler flyktingar i Norrköping

Ovanligt många flyktingar har gått igenom Norrköping kommuns introduktion i år. Kommunen räknar med 850 flyktingar i år, jämfört med 600 förra året.

Vid årsslutet beräknas 850 personer ha börjat i till exempel svenska för invandare och introduktion i arbetslivet. Förra året var den siffran 600 och för fyra år sedan endast 84 stycken. En anledning till ökningen är enligt arbetsmarknadskontoret att många som tidigare varit gömda flyktingar fått uppehållstillstånd på grund av situationen i Irak.

Nästa år väntas färre flyktingar komma, runt 500 personer.

Däremot kan det komma fler ensamkommande flyktingbarn och Norrköpings kommun överlägger nu tillsammans med andra kommuner med migrationsverket om att ta emot fler ensamma barn.

Viktor Levander
viktor.levander@sr.se