Fortsatt högt betyg för regionen

Västra Götalandsregionen får fortsatt högt betyg av det internationella ratingföretaget Standard & Poor’s som gör bedömningar av företags och organisationers betalningsförmåga.

Företaget skriver att Västra Götalandsregionens styrkor är ett stabilt ekonomiskt system i Sverige, inga skulder, god likviditet och stabila finanser.

Regionens svagheter är den relativt stora pensionsskulden och varslen inom fordonssektorn.