Enklare för kvinnor att bli brandmän

Räddningsverket i Stockholm, Göteborg och Malmö väljer att ta bort de onödigt hårda storstadstesterna för att öppna yrket för nya grupper. Det ska göra det lättare för kvinnor att bli brandmän, skriver Svenska Dagbladet.

Av Sveriges omkring 6 000 brandmän är i dag ett 70-tal kvinnor. En förklaring är att storstadskommunerna utför tester där de fysiska kraven generellt sett är högre än på andra håll, det så kallade storstadstestet.

I glesbygd ställs ofta minimikravet på att klara testet rökdykning, vilket är lagstadgat. I storstadstestet ingår även bänkpress.

Enligt Anders Axelsson, verksamhetsansvarig vid Räddningsverket, ligger de fysiska kraven så pass högt att få kvinnor klarar dem.

- Man kan ifrågasätta om de här nivåerna är utifrån vad yrket kräver eller utifrån den mängd sökande man har, säger han till SvD.

Meningen är att de nya testerna ska börja användas i ordinarie rekrytering under våren 2009.