Protest på Norrbacka

Nu protesterar lärare, elever och föräldrar på Norrbacksskolan mot dom planer på bebyggelse som finns i Brömsebrolunden, alltså grönområdet norr om gamla slakteritomten i Visby, där även Norrbackas fotbollsplan finns.
I en skrivelse till byggnadsnämnden påpekas att området används mycket under vår och höst under idrottslektioner och även under andra aktiviteter, eftersom skolgården på Norrbacka är liten och inte ger utrymme för särskilt mycket spel, lek och idrott. Lärare och föräldrar hänvisar också till rapporterna om barns försämrade hälsotillstånd på grund av för mycket stillasittande. Därför tycker man det är viktigt att grönområdet Brömsebrolunden behålls och att det inte byggs bostäder där.