Passiv rökning orsakar ohälsa

Det kan finnas flera samband mellan passiv rökning och ohälsa. Det har överläkare Mats Larsson, vid Lungkliniken i Örebro kommit fram till. Han presenterar det i en avhandling vid Hälsoakademin vid Örebro Universitet.

Bland annat menar Mats Larsson att om man exponerats för passiv rökning som barn kan ha samband med luftvägsproblem och allergier senare i livet, dessutom att rökning under graviditet kan påverka barnets handsrörelser.

En undersökning i Örebro, där 8000 personer deltagit, visar att just barn som utsatts för passiv rökning oftare än andra har astma.