Äldreomsorgen i kommunerna betygsatt

Gotländsk äldreomsorg får dåligt betyg när det gäller fallskador och oplanerade inläggningar på sjukhus för personer som är 80 år och äldre. Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som jämfört hur landets kommuner klarar vård och omsorg av äldre.

Gotlands äldreomsorgschef Marianne Godin Luthman säger att kommunen arbetar på flera sätt med att minska antalet fallskador.

När det gäller andra saker som undersökts, får Gotland i stort sett godkänt.

Den gotländska äldreomsorgen kostar också i genomsnitt mindre än i de flesta kommuner i landet enligt SKL:s undersökning.