Företagsbarometern

Bankkrisen sänker framtidstro

Genom bankkrisen råder stor osäkerhet om småföretagarnas närmaste framtid. Klart är i alla fall att förväntningarna inför framtiden har skruvats ner rejält, säger Lisbeth Hedin-Sahlin, som är biträdande regionchef för branschorganisationen Företagarna i Dalarna.

Under tisdagsförmiddagen presenterades Företagsbarometern, som är en branschundersökning för företag med färre än 50 anställda. Barometerna ska försöka ge en bild av hur den närmaste framtiden artar sig för småföretag.

Bankkrisen har ställt mycket på huvudet för barometern, men den presenterades ändå i dag - fast med ovanligt många förbehåll.

– Vi har fortfarande en bra snurr hösten 2008, men nästa år så kommer aktiviteterna att dämpas, framför allt inom industrisektorn, säger Lisbeth Hedin-Sahlin, Företagarna i Dalarna.

Handelsföretagen och bygg- och tillverkningsindustrin väntar sig en omfattande nedgång med färre order och fallande tillverkning, medan tjänsteföretagen ser ljusare på framtiden.

Bland det som skulle kunna dämpa nedgången väsentligt nämner företagarna en rejäl sänkning av arbetsgivaravgiften och sänkt ränta samt att bankerna kan fungera normalt.

– Jag hoppas att vi får en banksituation som stabiliseras, så att våra företagare kan få lån till investeringar, säger Lisbeth Hedin-Sahlin. 

anders.brundell@sr.se