HÖGANÄS

Metallföretag varslar om uppsägning

90 av de anställda vid metallpulvertillverkaren Höganäs fabrik i Höganäs förlorar sina jobb. Detta när företaget varslar sammanlagt 100 personer i Sverige.

Totalt arbetar 650 personer vid fabriken i Höganäs där man tillverkar metallpulver som pressas till olika komponeter som används inom bilindustrin.  Varslet är en direkt konsevens av att marknaderna i Europa och Asien som Högnäs framför allt levererar till - har vikit kraftigt den senaste tiden.
Förhandlingar med facket har inletts.