Diskriminering vanlig i skolan

Sju av tio skolelever med invandrarbakgrund uppger att de blivit illa behandlad på grund av sitt ursprung. I Katrineholm uppger 56 procent av eleverna att de blivit illa behandlade på grund av sitt ursprung.
Sju av tio skolelever med invandrarbakgrund uppger att de blivit illa behandlad på grund av sitt ursprung. Diskrimineringen upplevs ofta komma från lärarna. Över 4000 skolelever har svarat på en enkät med frågor om fördomar och diskriminering - en undersökning som SSU gjort. Undersökningen visar också att var fjärde elev saknar nära vänner med annan etnisk bakgrund än sin egen. Katrineholm är en av de kommuner som deltagit i undersökningen. Där uppger 56 procent av eleverna att de blivit illa behandlade på grund av sitt ursprung.