Eget rum i livets slutskede

Avdelningen för vård i livets slutskede på Hedens vårdhem i Flen bör förändras så att en patient som närmar sig slutet alltid har möjlighet att då få ett eget rum. Det anser socialförvaltningen.
Avdelningen för vård i livets slutskede på Hedens vårdhem i Flen bör förändras så att en patient som närmar sig slutet alltid har möjlighet att då få ett eget rum. Det anser socialförvaltningen som föreslår politikerna i socialnämnden att besluta om det vid ett sammanträde idag. De flesta personer som vårdas i livets slutskede i Flen har tillgång till ett eget rum, men på Hedens vårdhem finns fortfarande tvåbäddsrum kvar. I förslaget till nämnden skriver socialförvaltningen att det är oetiskt mot både en döende patient och mot rumskamraten att behöva vistas i samma rum under dom omständigheterna.