Cancerämnen vid vattentäkt

Det finns flera tjärliknande lämningar som innehåller cancerframkallande ämnen i grusåsen vid vattentäkten i Katrineholm. Det visar den undersökning som gjorts av området.
Det finns flera tjärliknande lämningar som innehåller cancerframkallande ämnen i grusåsen vid vattentäkten i Katrineholm. Det visar den undersökning som gjorts av området där en tjärtunna grävdes fram i höstas. Genom borrprover har man undersökt området i grusåsen, bredvid den tunna med tjära som hittades när Sörmlands Grafiska grävde för att utöka sin parkering. Analysen visade att det var cancerframkallande ämnen i tunnan. Enligt Sören Westerlund, chef för tekniska förvaltningen i Katrineholm är det bättre att lämna kvar tjärlämningarna i åsen då risken är att utgrävningarna kan förstöra mer än vad de gör nytta.