Handikappade oroas

De handikappade på Gotland oroas över att många med nedsatt rörelseförmåga har svårt att bada i Solbergabadet. De handikappades önskemål om en lift att användas för att komma i och ur bassängen kanske inte blir verklighet. Nu föreslås istället att det byggs en portabel ramp för samma ändamål. Önskemålet om en lift står dock fortfarande högst på önskelistan hos de handikappade.