Biogas av koskiten på gården

Ett eget biogasverk på gården ska bli framtiden för bönder i Västerbotten.
– Det kan finnas underlag för att vi kan få igång en produktion i det här området, säger Lars Forslund, ordförande i LRF:s kommungrupp i Skellefteå.

– Det är fantastiskt att maten som korna stoppar i sig kan bli till energi, säger Lars Forslund, ordförande i LRF:s kommungrupp i Skellefteå, som nu jobbar aktivt för att få igång biogasanläggningar på gårdsnivå.

Regeringen ska satsa 40 miljoner på att försöka få igång nya anläggningar på gårdar genom att betala ut investeringsstöd inom ramen för landsbygdsprogrammet.

Lars Forslund berättar att det finns beräkningar på att en ko producerar motsvarande en liter diesel per dag:

– Därför borde det vara 50 till 100 kor i produktion för att spara pengar, säger han till P4 Västerbotten.