stockholms län

Högre kostnader för gasspis

De som har gasspis i stockhomsområdet kommer att få kraftigt höjda gaspriser nästa år. De som får den högst höjningen får räkna med höjningar på upp till 60 procent, däribland finns boende i småhus vars priser höjs från 1445 kronor om året till 2313 kronor.

Inge Telander, informationschef på Stockholm Gas, säger till Dagens nyheter att höjningarn görs för att täcka kostnander och att de gått med underskott i decenier.

Även de som tvingas köpa ny spis för att de går över till naturgas drabbas av höjningar trots att de lovats ofärändrat pris enligt tidningen.