Halland

Vindkraft riskerar prisras på hus

Den husägare som får ett vindkraftverk inpå knuten riskerar att få mindre betalt vid en försäljning. Det säger mäklare i fastighetsbranschen.

– Fastigheter blir inte lika intressanta om inte finns vindkraftverk i närområdet. Därför påverkar det värdet på fastigheten negativt, säger mäklaren Magnus Lindow.

Vindkraftverk ger rejält klirr i kassan för den markägare som arrenderar ut sin mark till vindkraftbolagen. Men för grannarna är alltså räkneekvationen den motsatta.

Markägaren kan tjäna runt 150 000 kronor per vindkraftverk och år - grannen riskerar en tredjedel i sänkt fastighetsvärde.

Deras mark ”dödas” när det hamnar ett vindkraftverk i närheten. Det vill säga de kan inte längre bygga eller göra vad de vill på sin egen mark. Buller- och skuggzoner förhindrar det.
Mäklare går dessutom ut och varnar för kraftiga prisfall på fastigheter till följd av vindkraftsverksbyggen.

– Man kanske förlorar 30 procent av fastighetens värde. Det är mycket. I vissa kanske ändå mer om det är extremt, säger Magnus Lindow.  

Magnus Lindow får medhåll från flera mäklare. Karin Svensson arbetar på Österlen där det idag redan finns flera vindkraftverk. Enligt henne sjunker inte bara priset. Risken finns att folk inte ens vill köpa fastigheterna.

Elisabeth von Brömsen är husägare och blivande granne med ett vindkraftverk.

– Det är väldigt orättvist att det är vi fastighetsägare som ska betala med våra fastighetsvärden. Det blir ju vi som får betala, säger Elisabeth von Brömsen.