Naturvårdsverket

Bäste träsk föreslås bli nationalpark

Bäste träsk på norra Gotland är ett av de mest angelägna områdena i landet att göra till ny nationalpark, anser Naturvårdsverket.

Men naturvärdena vid Bäste träsk hotas av exploatering. Nu i december beslutar Miljödomstolen om Nordkalk ska få tillstånd att bryta kalk i området.

Förutsättningen för att Bäste träsk ska bli nationalpark är att det inte blir något kalkbrott, säger Naturvårdsverkets handläggare Rolf Löfgren i ett pressmeddande.

Naturvårdsverket vill också utöka nationalparken vid Gotska Sandön, så att hela Salvorev ingår.

Naturvårdsverket vill införa 13 nya nationalparker i landet och utvidga 7 av de 28 som redan finns, enligt TT.

Och Bäste träsk är alltså en av de mest angelägna nya nationalparkerna, enligt verket.