Styrelsen i Skånelandstinget nekad ansvarsfrihet

Hela den gamla, borgerligt ledda styrelsen för landstinget Region Skåne nekades idag ansvarsfrihet av regionfullmäktige.
Hans Ingvar Jönsson är ordförande för regionens revisorer: – Jag tyckte att revisionen hade så mycket på fötterna att samtliga partier borde kunna gått på revisorernas linje. Under flera år har regionens revisorer trappat upp kritiken mot regionstyrelsen för den katastrofala ekonomin. Och tidigare hot om nekad ansvarsfrihet blev i dag verklighet. Stämningen i fullmäktigesalen var lika allvarstyngd som landstinget är skuldtyngd. Men det blev en prickning, en politisk näsknäpp utan rättsligt efterspel. Flera borgerliga ledamöter menade att förslaget om att inte bevilja ansvarsfrihet saknar stöd i kommunallagen. Lagen talar om att grunderna för att inte bevilja ansvarsfrihet är vårdslös ekonomisk förvaltning eller om man vållat ekonomisk skada. De yrkade därför på att den gamla styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet. Regionfullmäktiges beslut idag med röstsiffrorna 81 mot 64 att inte bevilja den gamla styrelsen ansvarsfrihet har, enligt flera ledamöter, satt en ny standard för den ekonomisk skötseln av landstingen. Fällningen i dag är en linjal och mätsticka för i morgon. Region Skåne är ett av de mest skuldtyngda landstingen i Sverige med en samlad skuld på drygt 2,5 miljarder kronor. Och enligt den nuvarande ledningen kommer det ta flera år innan budgeten är i balans. I Stockholms landsting har ett beslut att vägra den tidigare landstingsstyrelsen ansvarsfrihet överklagats - med 1 rösts övervikt. Den som överklagat hävdar att själva omröstningen genomfördes på ett felaktigt sätt.
Jens Ericson