Socialtjänsten i Sigtuna får kritik

Länsstyrelsen riktar för fjärde gången allvarlig kritik mot socialtjänsten i Sigtuna. Det handlar främst om att socialtjänsten inte följer upp barn som placerats i familjehem tillräckligt bra.
Länsstyrelsens granskning gjordes i vintras och den var i sin tur en uppföljning av förra årets granskning. Det visar sig att i dom flesta av dom 15 ärenden som länsstyrelsen undersökt, så dröjde Sigtuna kommun för länge med att följa upp hur barnen har det i familjehemmen. I tre fall gjorde socialtjänsten ingen uppföljning alls. Efter länsstyrelsens granskning har Sigtuna kommun gjort en ny handlingsplan för hur arbetet med barnen i familjehemmen ska förbättras.