Lille Viggs äventyr på julafton VRM 33 - Sten-Åke Christiansson

 
 
20081222|Sten-Åke Christiansson
Lille Viggs äventyr på julafton av Viktor Rydberg

Jag kommer ihåg från min barndom i början av 50-talet att på julaftons förmiddag sändes alltid Lille Viggs äventyr på julaftonav Viktor Rydberg.
 
Om den var bra eller ej kommer jag inte ihåg, men det är ett minne av de fåtaliga program för barn på den tidens julaftonsförmiddag.
 
Går det att få höra detta igen till jul?