Bisonoxar i hägn utan tillstånd

En lantbrukare i Jönåker har sen i januari förra året haft ett tiotal bisonoxar i hägn utan tillstånd. Först nu ligger en ansökan om att få ha de idag 14 bisonoxarna i vilthägn.
Naturvårdsverkets avdelningsdirektör Tommy Svensson, utesluter inte att lantbrukaren kan ha begått ett lagbrott och han säger till Sveriges Radio Sörmland att länsstyrelsen bör lämna ärendet till polis för utredning. En annan lantbrukare i Jönåker som föder upp bisonoxar har överklagat en dom i kammarrätten till regeringsrätten. Han vill att bisonoxarna ska betraktas som tamdjur med de regler som gäller för sådana. Han säger till Sveriges Radio Sörmland att han är beredd att driva frågan till europadomstolen.