Statens ansvar att sköta skogsbrandflyget

Centerpartiföreträdare från fem skogslän har gått samman och kräver att staten tar tillbaka huvudansvaret för skogsbrandflyget.
Igår rapporterade vi om att räddningsverket inte längre ska sköta bevkningen av skogsbränder och att kommunerna själva inte anser sig ha råd med sköta detta. I ett brev till försvarsministern Leni Björklund så framför nu centerföreträdare från Norrbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg och Dalarna att de anser att räddningsverket tillsammans med skogsbolagen och de privata skogsägarna ska ansvara för skogsbrandbevakningen. Men försvarsministern har inte gett någon respons på kravet. Det är mycket stora skogsområden i skogslänen och det är i dessa delar av landet som en utebliven skogsbrandbevakning får de största verkningarna, skriver man vidare i brevet.