Dålig kunskap om akut-p-pillret

Kvinnor har dålig kunskap om hur dagen-efter-piller, som förhindrar oönskade graviditeter, fungerar.
Många vet inte inom vilka tidsramar pillrena ska tas eller vad de har för inverkan, rapporterar P4-programmet Efter Tolv. -Det gör att de känner oro inför att använda det och riskerar att bli gravida i onödan, säger barnmorskan Gunilla Aneblom, som nyligen skrivit en doktorsavhandling vid Uppsala Universitet om akut-p-pillret. Samtidigt som försäljningen av dagen-efter-piller har ökat markant sen de blev receptfria så visar annan forskning att aborterna blir fler i Sverige. Enligt Gunilla Aneblom skulle akut-p-pillret toretiskt kunna minska aborterna om det användes i större utsträckning. Men bristen på kunskap riskerar att motverka detta och att kvinnor tror att det handlar om en abort, istället för att ägglossningen skjuts upp.