Naturvårdsverket kritiskt till Boliden

Naturvårdsverket har överklagat miljödomstolens dom om den ekonomiska säkerheten för uppstädningen efter kopparbrytningen i Bolidens Aitikgruva utanför Gällivare.

Boliden motsätter sig Naturvårdsverkets krav och tycker som miljödomstolen att en moderbolagsgaranti räcker.

- Genom att använda en bankgaranti så undandrar vi ett ekonomiskt utrymme som vi behöver för investeringar, säger Jan Moström affärsområdeschef för gruvor vid Boliden.

Naturvårdsverket vill att det finns en bankgaranti på 660 miljoner kronor om moderbolaget skulle få ekonomiska problem.

Boliden å sin sida anser att det upp till en viss summa räcker med en moderbolagsgaranti som inte påverkar framtida investeringar.

- Är det så att våran nettoskuldsättningsgrad går över ett visst värde då kommer vi tillbaka med en bankgaranti, som säkerställer att det finns medel att efterbehandla den här anläggningen som Aitik är, säger han.

Enligt Jan Moström finns det inte stöd i lagtexten för naturvårdsverkets begäran eftersom lagen säger att det ska ges en garanti men inte hur den ska utformas.

- Dels så kostar det väldigt mycket pengar att köpa en bankgaranti. Plus att  vi är en väldigt kapitalintensiv industri som behöver mycket kapital när vi investerar. Om vi då har en bankgaranti så undandrar det vår förmåga att reinvestera i vår verksamhet. Så det är de två skälen, förklarar han.

Om Naturvårdsverket får rätt i miljööverdomstolen överväger Boliden att domen prövas i Högsta domstolen.

- Det får vi analysera och ta ställning till då, säger Jan Moström.

Maritha Mossberg SR Norrbotten
maritha.mossberg@sr.se