Präster i klassen fråga för skolpolitikerna

Samarbetet mellan Svenska Kyrkan och skolor på Gotland, det vi berättat om under namnet ”Vem tänder stjärnorna?”, diskuterades när barn- och utbildningsnämnden sammanträdde på onsdagen.

Nämndens uppfattning är att skolan välkomnar samarbete med utomstående parter. Men skolpolitikerna tycker också att utomstående medverkan på lektioner alltid skall ske på rektors och lärares villkor.

Undervisningen skall ledas av skolans personal, för att ske inom skollagen och utbildningsplanen, slår de fast

I den mån projektet ”Vem tänder stjärnorna?” lett till annan tillämpning strider det mot hur barn- och utbildningsnämnden anser att undervisningen skall bedrivas.

Som vi berättat har föräldrar kritiserat att präster undervisat barn, bett med dem och välsignat dem på lektionstid.