Fler än väntat nöjda med socialtjänsten

90 procent är nöjda med socialtjänsten. Det visar svaren i den brukarenkät som kommunen skickat till drygt 3 000 personer. Att så många är nöjda överskrider det mål på 85 procent nöjda brukare som sattes för 2008.

De som tillfrågats om vad de tycker är personer som på ett eller annat sätt fått del av socialtjänstens insatser som hemtjänst, personlig assistans, boendestöd, försörjningsstöd eller någonting annat.

– Undersökningen är en temperaturmätning och att resultatet ger ett värdefullt underlag för förbättrings- och utvecklingsarbetet, säger socialdirektören Lena Lager.

Frågorna gällde bland annat hur personalens bemötande upplevs, om personalen verkar ha kompetens inom det den gör och hur lätt det är att nå den man behöver få tag på. 

Undersökningen genomförs för tredje gången och svarsfrekvensen varierar kraftigt mellan olika svarsgrupper.

Inom äldreomsorgen har drygt 60 procent svarat, inom omsorgen om funktionshindrade cirka 55 procent. Bara var fjärde av de tillfrågade inom individ- och familjeomsorgens verksamheter besvarade enkäten.

Till kommande år skall nya kontaktvägar prövas för att nå fler, säger Lena Lager.