Botniabanebeslut strider mot grundlagen

Regeringsrättens beslut i Botniabanefallet innebär brott mot grundlagen! Det säger advokat Björn Rosengren, ombud för sakkägarna, som begärt prövning av två regeringsbeslut om Botniabanan. Nu konstaterar Björn Rosengren att processen om Botniabanan är över.