Snabbare integration när flyktingar själva får välja bostadsort

Flyktingars rätt att själva välja var de ska bo har blivit starkt ifrågasatt på senare år eftersom den anses motverka integrationen. Men nu visar en ny studie vid Malmö högskola att de som själva får välja bostadsort integreras snabbare.

Rätten för nyanlända flyktingar att välja bostadsort har funnits sedan 1994. Många har då valt att bo ihop med landsmän, vänner eller anhöriga i redan trånga lägenheter i storstädernas förorter, vilket kritiker menar motverkar integrationen. 

Men studien från Boverket som presenteras på torsdagen visar att de flyktingar som själva väljer bostadsort integreras snabbare än de som blir placerade av Migrationsverket. De hittar också jobb snabbare och ordnar snabbare egna bostäder.