USA håller på FN-pengar

Det amerikanska representanthuset beslutade på torsdagskvällen att tills vidare INTE betala en del av den stora skuld som USA har till FN.
Det väntade beslutet fattades med rösterna 252 mot 165 och innebär att USA bara betalar 5 miljarder kronor nu. Drygt 2 miljarder kronor hålls inne och ingenting beslutas om återstoden av USA:s skuld - som totalt enligt FN uppgår till knappt 20 miljarder kronor.