Fängelse för ekonomisk brottslighet

1997 gick dåvarande Hotell Nordic i Årjäng i konkurs. Nu har ägarna till hotellet dömts för ekonomiska brott.
Enligt Arvika Tingsrätt har de två männen gjort sig skyldiga till grov oredlighet mot borgenär och har därför dömts till fängelse i två respektive ett år. En av männen dömdes också för bokföringsbrott.