Hallänningarna bättre på att använda bilbälte

Hallänningarna blir allt bättre på att använda bilbälte. Det visar mätningar som NTF har gjort.
Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjande, NTF, har sen i oktober förra året genomfört fyra mätningar i över hundra kommuner i Sverige. I Halland har man undersökt hur stor andel av bilisterna i Laholm, Halmstad, Falkenberg och Varberg, som använder bälte. Sen oktober har andelen bältesanvändare ökat med 2 procent, i Sverige är ökningen nästan 6 procent. När det gäller Halland är det varbergarna som är sämst på att använda bälte, med 86 procent i mätningen i juni. Högst andel var det i Falkenberg där 93 procent av bilisterna använde bälte. Halmstad är den enda av dom fyra halländska kommuner som varit med i mätningarna där användningen av bälte har minskat jämfört med i oktober. Från 94 procent till 87 procent. Totalt i Halland ökade ändå bältesanvändningen i Halland från 88 till 90 procent från oktober till juni. En förklaring till att bältesanvändningen ökar kan vara att bötesbeloppet för brott mot bälteslagen fördubblades förra året och att polisen ökat kontrollerna av bältesanvändningen.