Hyssna

Nya turer om vindkraft i Hyssna

Turerna kring Hyssna vindkraftverk fortsätter att skapa bryderi för beslutsfattarna. Tidigare i veckan kom besked från länstyrelen att man tillfälligt upphäver miljönämndens i Marks krav på Hyssan Vind.

Miljönämnnden väljer nu att inte göra någonting, eftersom man tror att det ändå gör att ärendet handläggs så fort som möjligt.

För några veckor sedan beslutade miljönämnden i Mark att kräva att Hyssna Vind ser över bullret och åtgärdar bristerna på vindkraftverket och att man också noga utreder skuggreflexerna som uppkommit.

Kravet riktades mot Hyssna Vind som dock överklagade miljönämndens beslut eftersom man ansåg att man ännu inte var ägare till vindkraftverket. Leverantören hade fortfarande ansvaret för det över hundra meter höga vindkraftverket hävdade Hyssna Vind.

Länsstyrelsen tyckte frågan var så svår att man upphävde nämndens beslut så kallat inhibition, i väntan på att man utreder vem som har ansvaret för verket.

Nämnden kunde i går vid sitt sammanträde välja att överklaga länsstyrelsens beslut eller att stoppa vindkraftverket.

Därför väljer nu miljönämnden att sitta med armarna i kors och inte göra någonting.

Pär Sandin
par.sandin@sr.se