Mer arbete för svenska isbrytare

Det kan bli mer arbete för isbrytarna i Luleå om samarbetet med Finland upphör. Bakgrunden är ett utredningsförslag från finländska sjöfartsministeriet om att privatisera den statliga isbrytningen för att spara pengar.

Om den finländska isbrytningen privatiseras medför det att  avtalet med Sverige sägs upp och att stora investeringar då måste göras i Sverige för att klara isbrytningen här.

Men förslaget har mötts av kritik från bland andra finländska sjöfartsverket och det är osäkert om förslaget går igenom.