Toa-brist tvingar turister fläcka fornminnen

Så här års besöks Gamla Uppsala varje dag av hundratals turister. Bristen på offentliga toaletter i området gör att besökare i nöd ibland tvingas leta bland fornminnesmärkena efter undanskymda platser för att uträtta sina behov.
De tror att de är osedda, men Torgerd Nordelid, platschef för Historiskt Centrum i Gamla Uppsala berättar att personalen brukar se besökare huka bakom kontorshuset. De allra mest desperata turisterna letar sig alltså ut i naturen. De med något längre framförhållning går till Gamla Uppsala kyrka - ibland när turistbussarna anländer ringlar en nervös kö genom Vapenhuset till kyrkans enda toalett. När kyrkan är öppen vill säga. Till det lilla Sockenmuséet vid Odinslund kommer det varje dag turister och ber om att få låna nyckeln till personaltoaletten. Det finns en offentlig toalett, men den ligger en bit bort och de flesta hittar - eller hinner - inte dit. Den toaletten är dessutom bara öppen under sommarhalvåret. Servicen är alldeles otillräcklig, och restaurant- och museipersonalen i Gamla Uppsala påpekar att det kanske inte är deras uppgift, utan kommunens, att värna om toalettfaciliteterna vid Uppsalas mest attraktiva turistmål. - Kommunen har väl sagt att man försöker hitta någon lösning, men ännu har det inte hänt något, säger Torgerd Nordelid. Upplandsnytt har försökt att nå kommunen för en kommentar utan att lyckas.