Misskötsel av djur i Vårgårda

En bonde i Vårgårda kommun riskerar stora skadestånd på grund av brister i djurhållningen.
Det var vid en miljöinspektion tidigare i våras som det framkom att det fanns brister i djurhållningen hos lantbrukaren.Bland annat var flera av korna väldigt magra, och hade inte fått klövarna ordentligt skötta. Och i samband med att korna mjölkas visade det sig att dom får stå och äta hö fastlåsta i foderbordet, under flera timmar utan tillgång till vatten. Lantbrukaren själv har sagt till djurinspektören att korna står och äter torrt hö i 3-4 timmar utan vatten, under mjölkningen. Och det här anser man på miljönämnden i Vårgårda kommun inte är god djurhållning. Nu riskerar lantbrukaren ett vite på 10 000 kronor vid varje ny inspektion. Själv har han överklagat miljönämndens beslut och menar att han måste låsa fast djuren dels för sin egen säkerhet, och dels för att kunna hålla en god hygien inne ladugården.