Inga arbetskläder för personal i äldrevården

Luleå kommun skär ner på arbetskläder i den kommunala omsorgen och på äldreboenden. Under nästa år får de allra flesta anställda köpa sina arbetskläder själva.

Undantag görs bara där det är större vårdbehov. Vid Midskogens äldreboende, korttidsboendet Fyren och Lillöns gruppboende ska personalen få arbetskläder.

Orsaken är att socialnämnden måste spara 11,8 miljoner kronor och genom att minska på inköpen av arbetskläder sparar man 1,5 miljoner kronor under 2009.