Jan O Karlsson tillbakavisar kritik

Rädda Barnens ordförande Annika Åhnberg är mycket kritisk till migrationsminister Jan O Karlsson. På lördagen beskrev han i en debattartikel i Aftonbladet hur situationen för flyktingbarn ska bli bättre. Åhnberg menar att migrationsministern bara försöker maskera en hårdare politik mot asylsökande. Men Karlsson tillbakavisar kritiken.
– Jag ser en risk i att en allmänt hårdnande attityd gentemot flyktingar maskeras bakom svepskälet att det skulle vara bra för barnen, särskilt om man så att säga blir hårdare när det till exempel gäller flyktingars möjligheter att överklaga, säger Annika Åhnberg. I Aftonbladet skrev migrationsminister Jan O Karlsson att han tänker föreslå hårdare krav på att asylsökande ska ha identitetshandlingar. Regeringen har tidigare föreslagit att avvisningsbeslut bara ska få överklagas en gång och att straffen för människosmuggling ska skärpas. De här förändringarna, menar Jan O Karlsson, kommer att leda till att de människor och de barn som verkligen behöver skydd får det inom rimlig tid, medan de som inte har ett skyddsbehov ges möjlighet att återvända hem på ett värdigt sätt, efter kortare tid i osäkerhet om vad som ska hända med dem. Men Annika Åhberg tycker att Jan O Karlsson borde lägga större vikt vid att barnen ska få möjlighet att beskriva sin egen situation i hemlandet, något de sällan får idag. Och Annika Åhnberg är oroad över hur förenklat Jan O Karlsson ser på frågan. – När koncentrationen enbart ligger på att förkorta handläggningstiderna finns det en risk att man inte gör en tillräckligt bra utredning och verkligen tar reda på alla risker och faror med ett återvändande, säger Annika Åhnberg. I artikeln framhåller Jan O Karlsson också att handläggningstiderna och väntetiderna har förkortats och hävdar att situationen för asylsökande barn förbättrats. Men det håller inte Annika Åhnberg med om. – Jag kan inte dela uppfattningen att utvecklingen generellt sett går åt rätt håll, säger Annika Åhnberg. Tror du att det kommer att bli bättre när Jan O Karlsson genomfört sin politik? – Jag hoppas det, men jag ser ingen garanti eller säkerhet för att det går åt det hållet, säger Annika Åhnberg. Jan O Karlsson kommenterar kritiken så här: – Politiken har på många områden redan förbättrats, vilket jag visar i min artikel. Men jag säger också: det räcker inte. Vi har också mer än tillmötesgått Rädda Barnens krav på en snabbare handläggning av ensamkommande barns ärenden, vilket Annika Åhnberg skrev till oss i november. Men vi genomförde det mycket snabbare än hon krävde. Så att hela föreställningen om att politiken skulle ha hårdnat, den bygger inte på fakta utan på ostyrkta påståenden, säger Jan O Karlsson.
Kristoffer Morén