Patienter förstår inte sina läkare

I en sammanställning av klagomålen på på Södra Älvsborgs Sjukhus visar det sig att det inte är felbehandlingar som är det stora problemet utan bemötandet. Det säger Martin Hedberg, biträdande chefläkare på Södra Älvsborgs Sjukhus .
Rapporten som Martin Hedberg gjort grundar sig på de klagomål som kommit in till ledningen, och det är bara toppen av ett isberg säger Martin Hedberg. De klagomål som kommit in till respektive avdelning ingår inte i undersökningen. Nu ska man på sjukhuset arbeta med både det här med bemötandet, köer och väntetider