28 miljarder till bilindustrin

Regeringen lägger fram ett stödpaket på 28 miljarder kronor till fordonsindustrin, enligt ett pressmeddelande.

Det handlar om 20 miljarder i kreditgarantier till företag i fordonsklustret, för upptagande av europeiska investeringsbanken för omställning till grön teknologi.

Därutöver föreslår regeringen undsättningslån för fordonsföretagen som befinner sig i ekonomisk kris på upp till fem miljarder kronor.

Sedan har regeringen för avsikt att i aktiebolagsform bedriva forskning och utveckla verksamhet, och till den verksamheten tillförs tre miljarder kronor.

Totalt innebär det 28 miljarder.