Örebros skolor får en resurs i jämställdhet

Skolorna i Örebro kommun kommer att få en resursperson i jämställdhet. Sveriges Radio Örebro har tidigare rapporterat att kommunen av ekonomiska skäl inte tänkte utnyttja den jämställdhetsutbildning för lärare som regeringen finasierar, trots att många platser avsatts. Den lärare på Lundbyskolan som ville gå kursen fick avslag.
Men nu har Ronnie Wirslund, skolchef i skolområde nordväst, ändrat sitt tidigare beslut. Ronnie Wirslund säger att han nu anser att kostnaden för utbildningen är rimlig med tanke på hur viktig jämställdhetsfrågan är. Läraren på Lundbyskolan påbörjar utbildningen i höst, dock inte i Örebro som det först var tänkt utan i Stockholm eftersom hon är den enda deltagaren från länet.