Röckstabor oroliga för strålning från 3G-mast

Boende i Röcksta i Roslagen går nu till regeringsrätten för att få bort den nya 3G-mast som byggts i området eftersom man är oroliga för strålningsrisken från masten.
Gunilla Widegren är taleskvinna för de boende i Röcksta och hon har redan fått avslag i länsstyrelsen och kammarrätten på ansökan om att få bort mastbygget. Hon anser dels att masten ligger på mark med fornminnen ,dels att strålningsriskerna inte är utredda och hon kommer att driva ärendet vidare: -Jag kommer att fortsätta att strida och om det fordras så kommer jag att gå till Europadomstolen också, säger hon Byggnadsnämndens ordförande i Norrtälje, Torgny Åberg (c), anser dock att nämnden tagit den hänsyn som krävs för masten.