Sigtuna

Protest mot glesare trafik till Märsta

Samtliga partier i Sigtunas kommunstyrelse protesterar i ett brev till SL:s styrelse mot SL:s planer på att vartannat pendeltåg på Märstalinjen ska gå till Arlanda istället för till Rosersberg och Märsta.

De stationerna får då 30-minuters-trafik, och det är något som partierna i Sigtuna anser försämrar för pendeltågsresenärerna.
Sigtuna kommun vill att pendeltågstrafiken till och från Märsta även fortsättningsvis upprätthålls med 15-minuterstrafik.
I SLs beslut sägs att förändringen inte ska genomföras förrän andra förändringar genomförts för att förbättra för resenärerna från Märsta.
Enligt Hans-Erik Malmros hos moderaterna i landstinget kan det till exempel innebära att tågpendlarna från Märsta också får åka med SJs tåg.