Pengar till offer för nazismen

En amerikansk federal domare la på torsdagen ner flera mål som hittills blockerat möjligheterna att betala ersättning från Tyskland till offer för nazismen.
Med detta domslut öppnas möjligheterna till utbetalningar från den skadeståndsfond som gemensamt inrättats av den tyska staten och näringslivet. Men en första kommentar från tysk sida manar till försiktighet. Det finns andra ännu inte avgjorda mål som gör att de tyska pengarna kan dröja. Det rör sig om 50 miljarder kronor som ska gå till offer för den nazistiska terrorn.