landstinget

En röst kan privatisera Bollnäs sjukhus

En enda röst kan privatisera Bollnäs sjukhus vid fredagens landstingsfullmäktige. När budgeten ska beslutas har oppositionen Samverkan för Gävleborg som ett förslag att driften av Bollnäs sjukhus ska ske i alternativ form. Eftersom det är helt jämt mellan blocken 37-37 är det den politiske vilden Lazslo Gönczi som avgör.

För sex år sedan när akutkirurgin på Bollnäs sjukhus skulle tas bort bildade personalen gruppen Neon.

Tanken var att personalen skulle vara mer delaktiga i driften och vara med och bestämma för att rädda sjukhuset, men det hela rann ut i sanden eftersom de inte fick något gehör från landstinget.

Nu är några av sjukhusets verksamheter åter ifrågasatta, bland annat operationscentrum och familjeläkarens dygnet runt-jour.

Lisa Forslund som är distriktssköterska på akutmottagningen tror att deras chans är alternativ driftsform.

-Det kanske vore värt att försöka iallafall, för som det ser ut nu så är det absolut inte bra. Vi tror att det bara kan bli bättre, säger hon.