Sundsvall

Mitthems hyror i Sundsvall för 2009 är klara

Idag har Mitthem i Sundsvall och Hyresgästföreningen antagit Hyresmarknadskommitténs medlingsförslag om en hyreshöjning på 2,90 procent för lägenheter och det  gäller för Mitthems hela lägenhetsbestånd. Hyreshöjningen kommer att gälla från och med 1 januari 2009.