Högsta domstolen

Tar inte upp fallet med 14-åringen

Högsta domstolen tar inte upp fallet där en man från Stockholm förde bort en 14-årig flicka från Gotland, mot föräldrarnas vilja.

Mannen dömdes också i Svea Hovrätt för att ha sålt sin förståndshandikappade fru till prostitution.

Högsta domstolen har idag torsdag beslutat att inte bevilja prövningstillstånd för målet, och det innebär att Hovrättens dom på fängelse i sex och ett halvt år står fast.