Strängnäs

Översyn ska rädda Thomasgymnasiet

För att förbättra ekonomin och minska underskottet för Thomasgymnasiet med tillhörande campusverksamhet i Strängnäs så ska verksamheterna ses över. En utredning föreslår en översyn tillsammans med samverkan med Lärcentrum och Europaskolan för att få fler elever att söka sig till gymnasiet och få fler som påbörjar utbildningar att slutföra dem.

Kostnaderna för Campusprojektet har hittills kostat flera miljoner mer än beräknat. Kommunen flyttade Thomasgymnasiet till P10:s gamla område för något år sedan och byggde också upp ett campusområde.