EU:s subventioner utarmar världshaven

Regleringarna av fisket i världshaven är idag verkningslösa. I en ny rapport från Jordbruksverket leder EU:s subventioner till en utarmning av världshaven. Beatrice Crona, doktor i systemekologi vid Stockholms universitet, är en av författarna till en ny rapport om det illegala och oreglerade fisket, hon kallar dem för stråtrövare.

– Det som betecknar dem som stråtrövare är att de är väldigt mobila och kan röra sig från ett ställe till ett annat när lokala bestånd är decimerade eller har försvunnit, säger Beatrice Crona

Beatrice Crona har på uppdrag av Svenska FAO-kommittén skrivit rapporten, Det moderna fiskets stråtrövare. Hon menar att de rörliga, avancerade fiskeflottorna, leder till kollapsade bestånd och väldigt sårbara ekosystem.

Utfiske och sköra ekosystem
Det är en expansionsvåg med ett hårt fisketryck på enskilda arter, ett monokulturfiske, som slår ut hela bestånd och rubbar ekosystemet.

Med avancerad teknik och snabb information kan fiskeflottorna lätt röra sig vidare till nya oreglerade områden.

Ett exempel är överfisket av torsk i nordamerika som ledde till att sjöborrrarna först ökade där, för att senare försvinna totalt

Global och lättrörlig fiskeindustri
– Råkar de arter som växer till, i det här fallet sjöborrar, inte ha några regler därför att det av tradition inte har konsumerats lokalt, då får man problem. En person i Japan som efterfrågar den här produkten kan väldigt snabbt och enkelt komma dit som rörlig handelsaktör och sätta igång ett fiske av sjöborrar, säger Beatrice Crona

Enligt rapporten leder EU:s subventioner av bland annat bränsle till en utarmning av världshaven.

Subventionerad flotta fiskar okontrollerat
Författarna lägger i rapporten fram förslag om att EU bör dra in subventionerna, i samband med att en ny fiskeripolitik ska tas fram nästa år.

– Just nu har vi en fiskeflotta som är den dubbla mot vad vi faktiskt behöver. Det har skett framför allt för att vi har subventionerat fisket och investerat pengar i en förbättrad och utökad flotta. Mycket av den flotta som vi har subventionerat i västvärlden bedriver, delar av året, illegalt eller oreglerat fiske, säger systemekologen Beatrice Crona

Anna Nordin
anna.nordin@sr.se