Landshövdingen hoppas kunna lösa konflikt

Landshövdningen i Kronoberg, Lars-Åke Lagrell, ger sig nu in i konflikten mellan det statliga skogsbolaget Sveaskog och Lessebo och Uppvidinge kommuner.
Lessebo Motorklubb vill köpa loss marken där föreningens motocross-bana ligger, medan det i Uppvidinges fall handlar om 11 hektar mark som kommunen vill köpa i närheten av golfbanan i Klavreström. Men Sveaskog begär betydligt mer för de båda markområdena än vad kommunerna är beredda att betala. Och det är i den diskussionen som landshövdingen Lars-Åke Lagrell hoppas kunna bidra till att parterna kommer fram till en lösning.