Fiske

Marint projekt får två miljoner

Projektet Mare Novum – ett samarbete mellan Göteborgs universitet och kustkommunerna i norra och mellersta Bohuslän – får 2,26 miljoner kronor, det har Regionutvecklingsnämnden beslutat.

Mare Novum arbetar för att fler marina innovationer snabbt och effektivt når marknaden.

Tyngdpunkten ligger på livsmedelsförädling, kustnära fiske, vattenbruk, marin bioteknik, marin miljöteknik och besöksnäring.