Uddevalla

Levande julkrubba lockade många

På torsdagen spelar Herrestad kyrka i Uddevalla sin levande julkrubba vid kyrkogårdsmuren. I föreställningen medverkar inte bara församlingsmedlemmar utan också riktiga får, en åsna och en kamel.
– Förra föreställningen hade jag svårt att få med mig åsnan, säger kyrkoherden Yngve Svensson.

Det är nionde året som församlingen gör en levande julkrubba.

– Det här är en idé vi fått från Göteborg. Det var domkyrkan i Göteborg som startade det och sedan tog man det hit upp, säger Yngve Svensson.

Publiken strömmar till julkrubban, som förutom församlingsmedlemmar också har levande djur som skådespelare. Och åsnan kan få för sig att ställa till lite problem.

– Han ville inte röra sig ur fläcken, och jag kände vem av oss är mest envis, och det var jag så jag vann, berättar Yngve Svensson.

Men förskoleeleven Klara imponeras inte av djuren.

– Jag tycker inte så mycket om kameler, de lägger sig för hastigt, säger Klara.